Un bo artigo da BBC sobre a crise na eurozona faime reflexionar de novo sobre o tema e recordar un video de Garicano sobre as deficiencias económicas de España.

Ser os primeiros da clase en cumplir co pacto de estabilidade non nos evitou a recesión, o noso problema foi a débeda privada, síndrome de novos ricos. E a saída agora non está clara: ¿aforro ou inversión?

Institutional memory comes in two forms: people and documentation. People remember how things work and why. Sometimes they write it down and store that information somewhere. Institutional amnesia works similarly. The people leave and the documents disappear, rot, or just become forgotten (as it were).

On institucional memory and reverse smuggling.
%d bloggers like this: