«Screwing up is a great way to find out that your assumptions were wrong or that your model of the world was a little bit off. As long as you update your model and move forward with a better picture, you’re doing it right. […] There are still some bad ways to fail. Repeating the same mistake over and over is one. Not listening to customers or peers before or after a failure is another. Never ignore the evidence; particularly when it says you’re wrong.»

— Valve Handbook for new employees

A tour through Valve, a world-class video-game and distribution company with a flat structure.

Software never lies

«When you run a business, if your software has a bug, your customers don’t care if it is your fault or Linus’ or some random Rails developer’s. They care that your software is bugged. Everyone’s software becomes my software because all of their bugs are my bugs. When something goes wrong, you need to seek out what is broken, and you need to fix it.»

Or why you should read the source if your shop sells custom apps on top of a framework. HN original post. This is a recurrent theme in this blog: The costs of going it aloneWorking with upstream: an interview with Lazslo Peter.

Open data en España

Me levanto temprano y, aprovechando que se templa el té negro, repaso el estado del OpenData en España. Chequeo el wiki de Pro Bono Público y la web de la Fundación CTIC.

¿El resultado? El gobierno español y 10 de las 17 comunidades autónomas declaran tener algún tipo de iniciativa. También dos grandes ciudades (Barcelona y Zaragoza) y cuatro medianas (Badalona, Lérida, Gijón, Córdoba). Parece tiempo de recordar a Sterling y su visión sobre la ciudad como unidad política básica. Parece tiempo del impulso de las ciudades medianas.

Os ciclos pequenos

¿Qué teñen en común a dieta xaponesa, os métodos de entrenamento de Mouriño e as técnicas áxiles de creación de software?

  • Na dieta española, típicamente, a alimentación planifícase por semana -o luns peixe, o martes pasta, etc. Pola contra, na xaponesa, cómese multitude de elementos de tódolos tipos nunha mesma comida: o ciclo de planificación é diario.
  • Na práctica do fútbol profesional, exercítanse varios aspectos: físicos, técnicos e tácticos ou psicolóxicos. Un entrenamento soe consistir en varios minutos de carreira continua (para entrenar os aspectos físicos),  para logo realizar exercicios técnicos e estratexia (lanzamento de córner ou saídas con balón) e finalmente charlas de preparación psicolóxicas. A metodoloxía da periodización táctica que exercitan Rui Faria e Mouriño levan a cabo un entrenamento integrado, con varios exercicios que potencian tódolos aspectos ó mesmo tempo.
  • Na industria da creación de software, ata hai unha década, os productos concebíanse con ríxidas fases de producción, típicamente “análise > arquitectura > desenvolvemento > test > documentación”. Coa chegada do movemento agile, emerxe a idea de que é posible crear productos con ciclos máis curtos e iterativos onde se realicen tódalas fases simultáneamente.

O que me chama poderosamente a atención é ver como nos 3 casos se potencian os ciclos pequenos de actividade que alimentan os ciclos grandes. E dame por pensar si ése actuar fractalmente marcará diferencia algunha no éxito ou fracaso.

Parque do pasatempo

Non se perdan a historia dos indianos e irmáns García Naveira. A principios do século XX, impulsaron en Betanzos un modelo educativo e capitalista diferente. Ademáis de construir un parque enciclopédico precioso e de envexa mundial para a época:

%d bloggers like this: