Categories
All Galego

«La Sociedad de la Información sólo será del Conocimiento si la nueva alfabetización llega a generalizarse.»

— Via blog de Eva Campos

2 replies on “”

[…] Estes días andamos atando os últimos cabos para a realización do taller de novas tecnoloxías e comunicación, organizado pola Coordinadora galega de ONGD e impartido pola Fundación Chandra (ponentes: Xosé Ramil e  Xavier Meilán). Co seminario pretendemos que a xente das ONGD galegas empecen a manexar con fluidez as ferramentas que internet pón á súa disposición. Capacitar, alfabetización dixital. […]

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.