O André

Neste verán, un dos memes que agromou na galego-esfera do twitter foi o de actualizarmos o perfil poñendo o artigo antes do nome: a Berta, o Ricardo, a Teodora, etc.

https://twitter.com/emgalego/status/1284816061624455168

Este meme inspiroume a revisar a historia e normativa da antroponimia galega.

Dentro das linguas románicas, o uso do artigo con antropónimos e topónimos é característica do Galego-Português, compartida con outras como o Catalán mais que non teñen o Castelán ou o Italiano, por exemplo. É, ademáis, unha forma que, na oralidade, tivo certa vitalidade na Galiza até ben recente: vai no Canadá, falei co Pepe, compreino na Pobra, etc son estruturas que eu ouvía de mozo e, de cando en vez, aínda ouzo. Así tamén quedou recollida na Gramática elemental del gallego común de Carvalho Calero.

Este vagar pola historia da antroponimia galega levoume até as publicacións do seminario de onomástica da Real Academia Galega, que son a referencia legal nesta área. En 2016, a RAG publicou Os apelidos en galego: orientacións para a súa normalización -prontuario non exento de polémica– co ánimo de promover a recuperación dos nomes e apelidos galegos deturpados por castelanismos a partir da altura en que o galego foi excluído dos ámbitos cultos. Con todo, foron outras entidades públicas e privadas as que lanzan a campaña a prol da recuperación, aínda que tamén se pode atopar información ao respecto creada dende Secretaría Xeral de Política Lingüística da Xunta e algúns concellos.

E así é como, quer como brincadeira, quer como posta en valor do patrimonio lingüístico do Galego-Português, decidín actualiza-lo meu nome nas redes por “O André”.

Úneste á brincadeira?

Dvorak, 3rd year

The past 1st of November marked the anniversary of my switching to DVORAK. I took some time for myself, visited TypeRacer to have some fun and compare results from previous years (see 2017, 2018). Already having surpassed both my previous speed and accuracy I didn’t have any expectations this year, just checking how I was doing.

In terms of accuracy, it looks like I didn’t make great progress. I’m a bit below than the past year mean wise (98.7% vs 98.2%) and also falled short in the number of times I reach 99% accuracy or above. However, I’ve improved my bottom accuracy in half a point (96.4% vs 97.1%).

Speed, thought, is a different matter. It continues to improve rapidly in every metric: the lower bottom, the number of times above 70, and the mean have increased (71 vs 74).

Meetup WordPress Lugo

Hai uns meses atrás, Carlos liouse a manta á cabeza e propúxose retomar a programación do meetup de WordPress en Lugo, logo dun tempo parada. Lhosca e máis eu decidimos botar unha man e en Xullo presentamos a nova etapa, coa colaboración da maravillosa xente que organiza o meetup (e WordCamp!) WordPress Pontevedra.

Logo dunha pausa polo verán, comezamos o outono coas pilas cargadas. O próximo venres 25 de Outubro, imos a falar de Gutenberg, replicaremos webs co editor de bloques, e veremos cómo estendelo. Temos prazas limitadas, xa podes reservar a túa na web da meetup.

My first plant

My parents in law got me an evergreen bonsai for Christmas, a Ficus Retusa.

It’s not until recently that I’ve got interested in the idea of growing a plant. I find fascinating that you can mold a living being to your liking, within certain constraints. Every branch contains a possibility, and you’ve got to decide which ones to develop. The fact that it’s a slow process that takes years to fully see the results speaks of the patience and constant caring you need to put into it. I don’t want to think too much about that because the thought of committing myself to something for so long is scary! At the same time, I’ve found a sense of calm and bonding in things like cleaning every individual leaf of the tree once a month – I can understand much better now to Paul Richardson, the exo-botanist of Mars.

Being the first plant I own, I’m still learning a lot about everything: its watering needs, what’s a good pruning balance, how to identify and treat pests and diseases, etc. So far, it’s been enjoyable.