in All, English, Galego, Radar

Chain of command

«Give ten minutes to transform it into an emergency» — O paper filosófico definitivo para entender as xerarquías e as cadeas de mando (via rvieito).

Leave a Reply