Categories
All Galego

Logo do debate da endogamia alén do telón de grelos seguimos a sembrar na nosa propia leira. A chuzarnos a nós mesmos, mais coa retranca galega que desprende o galego de ben.

Chúzate pois! Benvido á comunidade!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.