in All, Galego

«De feito, xa é de común acordo recoñece-la fin dun certo sistema de organización política (de distribución do poder) artellada en torno ós límites territoriais, por unha banda, e a unha certa noción de identidade, fundamentada na mitoloxía nacional, pola outra.

A Nación, termo que identifica un colectivo en base a eses dous criterios, deixou, hai tempo xa, de ser (parecer) un fogar, para pouco a pouco ir emerxendo á superficie a súa esencia carceraria intrínseca, e a base sobre a que sustentaba a creación de imaxinario pasou a dominio público.»

— Proxecto Derriba

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Webmentions

  • O bazar de nes » Estado-nación como estructura fallida

    […] Vimos dun mundo onde o Estado-Nación era a fonte de poder e identidade, a fonte principal de xeración de benestar. Pero a estrutura chirría e xa non é suficiente para dotar de benestar ós individuos que a compoñen e responder ós desafíos da aldea global. Hai tempo que as súas fronteiras se quedaron pequenas. […]