Categories
All Galego

«De feito, xa é de común acordo recoñece-la fin dun certo sistema de organización política (de distribución do poder) artellada en torno ós límites territoriais, por unha banda, e a unha certa noción de identidade, fundamentada na mitoloxía nacional, pola outra.

A Nación, termo que identifica un colectivo en base a eses dous criterios, deixou, hai tempo xa, de ser (parecer) un fogar, para pouco a pouco ir emerxendo á superficie a súa esencia carceraria intrínseca, e a base sobre a que sustentaba a creación de imaxinario pasou a dominio público.»

— Proxecto Derriba

One reply on “”

Leave a Reply to O bazar de nes » Estado-nación como estructura fallida Cancel reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.