Sociedade Rede e Informacionalismo

Serie de post onde trato de explicar en qué consiste a Sociedade da Información e o coñecemento, os conflitos que presenta e cómo adaptarse.

1 thought on “Sociedade Rede e Informacionalismo”

Comments are closed.